Olümpiaharidusperioodi (kestus ajaliselt piiramata) kohustuslikud elemendid on:

Kooliolümpiamängude Komitee loomine
olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva tutvustamine erinevates ainetundides
kooliolümpiamängude maskoti konkurss
olümpiateemaliste stendide koostamine
olümpiateemalise viktoriini läbiviimine
ausa mängu konkurss

Soovituslikult võiks olümpiaharidusnädala programmis olla veel:

sporditeemaline kirjanduskonkurss
sporditeemaline kunstikonkurss
kooliolümpiamängude diplomi, logo või medalite kujundamise konkurss
kohtumised tuntud sportlastega
kõige sportlikuma õpetaja konkurss (kehalise kasvatuse õpetajad ei peaks osalema)
Eesti Spordimuuseumi külastamine  (või kutsu spordimuuseum oma kooli külla, tel: 7300753)
võistkondade ettevalmistus
olümpiaküla püstitamine
põnevate auhindade valmistamine
jms