Eesti Olümpiaakadeemia poolt toetust saanud kooliolümpiamängude projekti täitja kohustub Eesti Olümpiaakadeemiale esitama pojekti aruande hiljemalt ühe kuu möödudes kooliolümpiamängude lõputseremooniast.

Aruandele tuleb lisada eelarve (Exceli failina), mille vormi leiate siit

Palun arvestage, et aruandevormil salvestamise võimalus puudub! 

5. Projekti sisuline kirjeldus. Palun kirjeldage projekti elluviimist
6. Kulude eelarve.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 30 files.
Millisel viisil informeerisite avalikkust, et Teie projekti toetas Eesti Olümpiaakadeemia? Palun lisage aruandele lingid meedias ilmunud kajastustele ja/või ilmunud artiklid.
Palun andke hinnang, kuidas projekt õnnestus (viiepallisüsteemis). Mis õnnestus väga hästi ja millised olid suurimad väljakutsed.