Eesti Olümpiaakadeemia poolt toetust saanud kooliolümpiamängude projekti täitja kohustub Eesti Olümpiaakadeemiale esitama pojekti aruande hiljemalt ühe kuu möödudes kooliolümpiamängude lõputseremooniast.

5. Projekti sisuline kirjeldus. Palun kirjeldage projekti elluviimist
6. Kulude eelarve. Palun lisage kuludokumentide koopiad EOA sihtsipendiumi summa ulatuses.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 30 files.
Millisel viisil informeerisite avalikkust, et Teie projekti toetas Eesti Olümpiaakadeemia? Palun lisage aruandele lingid meedias ilmunud kajastustele ja/või ilmunud artiklid.
Palun andke hinnang, kuidas projekt õnnestus (viiepallisüsteemis). Mis õnnestus väga hästi ja millised olid suurimad väljakutsed.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.

KOM projekti aruanne