Eesti Olümpiaakadeemia kaudu on võimalik kandideerida iga-aastasele ROA ja Peloponnesose Ülikooli koostöös käivitatud magistriõppeprogrammile „Olümpiauuringud, olümpiaharidus, olümpialiikumise organiseerimine ja juhtimine“ (“Olympic Studies, Olympic Education, Organization and Management of Olympic Events”).

2009.-2010. õppeaastal käivitatud Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia ja Peloponnesose Ülikooli magistriõpingute programm on uuenduseks olümpialiikumises rahvusvahelisel tasandil. Haridusprogramm baseerub olümpialiikumise kolmel tugisambal: haridusel, spordil ja kultuuril, mis moodustavad olümpismi ja olümpiapedagoogika aluse.

Magistriõppeprogrammi eesmärgid:

– anda osalejatele konkreetsemad teadmised olümpismiga seotud teemadest magistriõppe tasemel nende edaspidiseks akadeemiliseks, ametialaseks või teadustööks;
– propageerida olümpiafilosoofia ja -hariduse, olümpiamängude organisatoorse töö ja olümpiamängude linnaks kandideerimise protsessi, aga ka teiste suurte spordiüritustega seotud teemasid;
– tagada spetsialiseeritud tööjõud organiseeritud ja kõrgetasemeliste spordiürituste korraldamiseks ning rahvusvaheliste olümpiaharidusprogrammide sünniks ja laiendamiseks.

Programmi õppekeeleks on inglise keel.
Programmi kestus: 3 semestrit (3 x 9 nädalat). Semestrite vahelisel perioodil tehakse iga mooduli raames kodutöö. Programm lõpeb magistritöö kaitsmisega.
Programmi asukoht: Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia (Olympia) ning Peloponnesose Ülikool (Sparta).

Programmi tutvustus: www.ioa.org.gr/ ja olympicmaster.uop.gr/

2019.-2020. õppeaasta programmi kandideerimise tähtaeg on 30. aprill 2019. a.