18.04.1989 EOA asutamiskoosolek
9.12.1989 EOA avaistung
EOA põhikirja ja tegevusprogrammi vastuvõtmine.
EOA juhtkonna valimine (president Atko Viru, asepresident Rein Haljand, peasekretär Paavo Kivine, teadusnõukogu esimees Teet Seene, teadussekretär Ants Nurmekivi, liikmed Anto Raukas, Jaan Jrgenstein)
12.11.1991 EOA tunnustamine Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia (ROA) poolt
1989-1992 EOA lai sporditeaduslik tegevus: üliõpilaste sporditeaduste konverentside ning loengute ja seminaride organiseerimine rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlaste osavõtul (P.D.Gollnick, B.Saltin, P.Rusko, J.Viitasalu, P.Vuolli, L.Kannas, O.Hänninen, P.Obring, T.Takala, E.Hultman, J.Daniel, K.Fasting, H.Adlercreutz)
2.11.1991 Läti, Leedu ja Eesti Olümpiaakadeemiate esindajate kohtumine
25.04.1992 Esimene Eesti olümpiasportlaste ettevalmistust analüüsiv diskussioon (seda traditsiooni on jätkatud tänaseni)
1996 Esimesed EOA tunnustatud kooliolümpiamägud üldse Patkla Põhikoolis õpetaja A.Volveri eestvõtmisel
14.-21.09.1998 EOK ja EOA olümpiaharidusseminar Olümpias
5.-12.09.1999 Nõo Reaalgümnaasium õpilaste lõpetamine Rahvusvahelisele P. de Coubertini noortefoorumile Suurbritannias Much Wenlockis
27.06.1999 EOA esimene suvesessioon (sestsaadik iga-aastane traditsioon)
13.03.2000 EOA 1. klubiõhtu teemal “Sport ja kultuur”
24.-29.09.2001 EOK ja EOA ühisseminar Lausanne’is “Rahvusvaheline kogemus uuenenud olümpiahariduses: muuseum, koolitus, olümpiasport”
8.12.2001 EOA aastakoosolek valis EOA uueks presidendiks prof. Vahur Ööpiku, aspresidendiks Merike Kulli ja peasekretäriks Kalle Voolaidi
8.-15.09.2002 Eesti ja Soome olümpiaakadeemiate ühisseminar Olümpias “Rahvusvaheline kogemus kaasaegses olümpialiikumises”
09.2003 EOA Lasteklubi alustas tegevust
Alates 2004 EOA kooliolümpiamängude projektikonkursside teostamine
03.12.2004 Rahvusvaheline seminar “Education Through Sport” Otepääl
26.05.2005 Baltimaade olümpiaakadeemiate kohtumine “Perspectives in Baltic Cooperation in Developing the Olympic Education” Tartus
3.12.2005 EOA täiskogu valis EOA uueks presidendiks Neinar Seli, asepresidendina ja peasekretärina jätkavad Merike Kull ja Kalle Voolaid
23.-26.08.2007 Rahvusvaheline kooliolümpiamängude seminar Euroopa Nõukogu “Pestalozzi” programmi raames (Tallinn-Tartu-Jõgeveste)
15.-22.09.2007 Eesti ja Soome olümpiaakadeemiate 2. ühisseminar Olümpias “Chances and Challenges in Olympic Education”
8.-12.09.2008 EOA olümpiaharidus Barcelonas “Olympic Values Education”
15.05.-10.10.2009 EOA integratsiooniprojekt “Koos õppimises ja spordis”
15.05.-26.11.2009 EOA integratsiooniprojekt “Meie spordisangarid – Eestimaa uhkus”
9.-10.10.2009 EOA rahvusvaheline juubelikonverents “Olümpiahariduse kogemused ja nüüdisaegsed suunad”
10.10.2009 EOA täiskogu otsusel jätkavad EOA presidendina Neinar Seli, asepresidendina Merike Kull ja peasekretärina Kalle Voolaid
07.12.2009 EOA jätkab tegevust mittetulundusühinguna (MTÜ Eesti Olümpiaakadeemia)