Georg Hackenschmidti raamatuauhinna statuut parima spordiraamatu valimiseks

1. Auhinna nimi, olemus ning väljaandja
1.1. Auhinna nimeks on Georg Hackenschmidti raamatuauhind. Nime valikul lähtuvad auhinna väljaandjad arusaamast, et Georg Hackenschmidt oli nii edukas sportlane kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud filosoof.
1.2. Auhind antakse välja aasta parimale sporditeemalisele raamatule. See peab olema raamat, mis parimal moel räägib spordist, spordi mõttest, ausast mängust ja liikumise rõõmust. Esimene Georg Hackenschmidti raamatuauhind anti välja 2012. aastal.
1.3. Auhinna võitja (ja auhinnakuju laureaat) on raamatu autor, peatoimetaja või peamine koostaja.
1.4. Auhinna annavad ühiselt välja Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum.

2. Auhinna väljaandmise eesmärk
2.1. Auhinna väljaandmise eesmärgiks on eestikeelse spordikirjanduse esiletõstmine ja propageerimine.

3. Auhinna väljaandmise kord
3.1. Auhind antakse välja iga-aastaselt.
3.2. Auhinnasaaja valitakse välja eestikeelsete mitteteaduslike ja -perioodiliste spordiraamatute hulgast, mis esimesena ilmusid Eestis eelmise aasta jooksul.
3.3. Auhinnasaaja väljaselgitamiseks moodustatakse auhinna väljaandja poolt vähemalt kolmeliikmelise žürii. Nimetatud žürii lahendab kõik töö käigus tekkivad küsimused. Žürii tegevuse eest vastutab žürii esimees. Auhinnasaaja otsustab žürii hääletamise teel lihthäälteenamusega.
3.4. Kõige rohkem hääli kogunud raamatu autor pälvib Georg Hackenschmidti raamatuauhinna, milleks on eriline mälestusese ja rahaline auhind (mitte vähem kui 1000 eurot). Kõige rohkem hääli kogunud raamatu kirjastaja pälvib audiplomi.
3.5. Žürii koosseis on selge hiljemalt 15. märtsiks.
3.6. Auhinna kätteandmise tseremoonia toimub Eesti Olümpiaakadeemia pidulikul täiskogul aprillikuus.

4. Kulutused
4.1. Eesti Olümpiaakadeemia tagab Georg Hackenschmidti raamatuauhinna rahalise auhinna ja audiplomite olemasolu, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum tagab auhinnakuju olemasolu.