1. Mis on EOA 4. noortesessiooni teema?

Eesti Olümpiaakadeemia (EOA) teise noortesessiooni teemaks on “Olympic Education – Connecting Youth” (“Olümpiaharidus – ühendades noori”).

2. Mis on  EOA noortesessiooni eesmärgiks?

EOA noortesessiooni läbiviimise eesmärgiks on anda noortele võimalus arutleda ja väidelda spordiga seonduvate väärtushinnangute teemadel ning kogeda saadud teadmisi praktikas meeskonnamängudes osalemise kaudu, lisaks tutvustada noortele vabatahtliku töö võimalusi ja kogemusi ning tõsta seeläbi nende algatusvõimet.

3. Millal ja kus noortesessioon toimub?

EOA 4. noortesessioon toimub 4.-9. juulil 2016. aastal Sulbi Puhkekeskuses, Võrumaal, kuid osa tegevusi leiab aset ka Tallinnas ja Tartus. Sulbi Puhkekeskus pakub lisaks siseruumidele ka mitmekesiseid võimalusi erinevate meeskonnamängude läbiviimiseks spordiplatsidel.

4. Kes saavad noortesessioonil osaleda?

Noortesessioonil saavad osaleda aktiivsed noored vanuses 16-19 aastat, kel huvi spordi ja olümpialiikumise vastu ning kes on välja valitud EOA noortesessiooni konkursi kaudu. Sessiooni töökeel on inglise keel, seega eeldame, et kõik osalejad on võimelised inglise keeles suhtlema.  .

5. Millised on noortesessiooni olulisemad teemad?

Käsitletavad olulisemad teemad on: rahvuslus, sotsiaalsus, meeskonnatöö, ausus, lugupidamine enda ja teiste vastu, algatusvõime, tolerantsus, sallivus, integratsioon. Noortesessiooni täpsem päevakava ilmub peagi EOA kodulehel.

6. Mida annab noortesessioonil osalemine?

Noortesessioonil osalemine annab tasuta võimaluse:
• kogeda õppimise, enese arendamise ja meeskonnatöö põhimõtteid toredas seltskonnas ühiste loengute, arutelude, esitluste, sportlike tegevuste ja meeskondlike mängude abil;
• veeta kuus suvepäeva looduslikult kaunil Lõuna-Eesti maastikul;
• saada uusi sõpru ja mõttekaaslasi nii Eestist kui Soomest ja Lätist.
Järgnevatel aastatel saavad noortesessiooni aktiivsemad osalejad võimaluse osaleda juba noortesessioonide koordinaatoritena. Lisaks on Eesti Olümpiaakadeemial võimalik lähetada parimad osalejad (üks noormees ja üks neiu) alates 20. eluaastast iga-aastasele Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia noortesessioonile, mis toimub Olümpias, Kreekas (osalejatele kaetakse kõik kulutused).

7. Kuidas noortessioonile tulla?

Noortesessiooni avaüritus (vastuvõtt, registreerimine, tutvustus) toimub 4. juulil Tallinnas, kust järgmisel päeval korraldatakse ühine transport Tartusse ja Sulbi Puhkekeskusesse.

8. Millised on osavõtjate kulutused?

Noortesessioonil osalejate kulud sessiooni jooksul (õppetasud, majutus, toitlustus kolm korda päevas) katab Eesti Olümpiaakadeemia. Lähetuskulud kodukohast Tallinnasse tuleb katta osaleja enda poolt.

9. Kelle käest saab noortesessiooni kohta lisainfot?

Lisainfot jagab lahkesti EOA noortesessiooni projektimeeskond: Liis Kaibald (56665722), Laura-Maria Tiidla (5274981), Liis Tapasia (56239492) aadressil: Eesti Olümpiaakadeemia, Rüütli 15, 51007 Tartu või elektronposti teel: info@olympiaharidus.eu.