Spordiga on seotud palju väärtusi (austus enda ja teiste suhtes, aus mäng, püüd täiuslikkuse poole, rõõm jõupingutusest, sõprus, rahu jne), mis on kehtivad ja rakendatavad ka igapäevaelus. Näiteks ausa mängu definitsioon sisaldab palju enamat kui lihtsalt mängu teatud reeglite kohaselt. See liidab endas sõpruse, teistest lugupidamise ja alatise õiglases vaimus tegutsemise põhitõdesid.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee endise presidendi J. Rogge’i sõnul on olümpialiikumise ülesandeks noorte harimine ja sportimisele innustamine ning neile väärtuste õpetamine. Spordiga seotud väärtuste õpetamine on olnud ka Eesti Olümpiaakadeemia (ja selle juures tegutseva noortegrupi) tegevuse lahutamatuks osaks.

Noorteprojektide ideid oleme saanud üha suuremast väärtuskasvatuse vajalikkuse tunnetamisest Eesti ühiskonnas. Kuigi väärtuskasvatuse rolli tähtsust rõhutab enam nii meedia kui uus riiklik õppekava, on meie arvates selles vallas siiski puudus konkreetsetest tegudest ja praktilisest abimaterjalist.

Tahame oma projektidega pöörata tähelepanu asjaolule, et olümpialiikumine kätkeb endas muudki peale spordivõistluste ja seal võistlemise. Usume ja loodame, et suudame oma tegevusega tõsta avalikkuse (eelkõige noorte) teadlikkust ja informeeritust olümpialiikumisest ja selle põhitõdedest.

EOA noortegrupi poolt läbiviidud projektid: