EOA esimesest noortesessioonist “Väärtused spordis”, mis toimus 27.-29. juunil 2011. aastal  Madsa Puhkekülas, võttis osa 20 spordihuvilist noort vanuses 15-19 aastat. Sessiooni käigus said osalejad uusi teadmisi olümpiaharidusest, olümpiaajaloost, väärtustest ja vabatahtliku töö võimalustest; uusi kogemusi meeskonnatööst fotojahi, sporditeemalise viktoriini ja sportlike meeskonnamängude kaudu ning uusi ideid loovuse arendamiseks hommikuste akrobaatikaharjutuste ja kreeka tantsude õppimise kaudu. Loomulikult ei puudunud ka sportlikud tegevused. Kõige meeldejäävamaks ja pingutavamaks kujunes Jaak Mae poolt läbi viidud näidistreening. Võimalik, et selle motiveeriv mõju tulenes olümpiapronksi eelnevast arutelust noortega spordis leiduvate väärtuste teemal, mis motiveeris noori sporti tõsisemalt suhtuma.

Sessioonil toimunud arutelude tulemusena jõudsid osalejad ühisele järeldusele, et tänasel päeval on neile kõige olulisemad sellised spordiga seonduvad väärtused, nagu aus mäng, eneseteostus, tolerantsus, väärikus ja koostöö. Nende väärtuste paremaks mõistmiseks ja mõtestamiseks tuli diskussioonirühmadel esitada ühe väärtuse teemaline loominguline ettekanne, mis ühtlasi oli hea võimalus proovile panna noorte loomevõimed ja koostööoskus.

Noorte sõnul sai sessiooni käigus nii vanu mõtteid üle korratud ja kinnistatud, kui leitud uusi vaatenurki nii elule kui spordile. Lisaks andis sessioon uusi teadmisi ja palju mõtteainet, avas uusi vaateid ja maailmavaade muutus vabamaks. Mõne noore sõnul õpiti juba sellega, et mõteldakse nüüd teisiti ja hinnatakse ka teisi inimesi rohkem. Ühele osavõtjale tundus, et ta peab ka ise oma väärtused pisut ümber hindama; teine seadis selgemini omad sihid ja eesmärgid.

Kokkuvõttes võib öelda, et EOA noortelaager toimus tõelises olümpismi vaimus, kus kosutust sai nii keha, vaim kui hing. EOA noortesessiooni korraldajad tänavad kõiki osalejaid, mõttekaaslasi ja toetajaid, kes selle idee teoks aitasid teha: Avatud Eesti Fondi ja Haridus- ja Teadusministeeriumit läbi riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” ning Euroopa Komisjoni läbi programmi Euroopa Noored ja sihtasutuse Archimedes.

EOA 1. noortesessiooni programm:

Esmaspäev, 27.06.2011

10.00 Kogunemine, registreerumine Eesti Spordimuuseumis

10.15 Sessiooni avasõnad – Eesti Olümpiaakadeemia president Neinar Seli

10.25 Programmi tutvustus – Eesti Olümpiaakadeemia peasekretär Kalle Voolaid

10.30 “Olümpialiikumise ajalugu” – Eesti Spordimuuseumi teadussekretär Kalle Voolaid

11.15 Ekskursioon spordimuuseumis – Eesti Spordimuuseumi teadur Kaarel Antons

12.15 Kerge eine

12.45 Väljasõit Madsa Puhkekülasse

13.45 Saabumine Madsa Puhkekülasse. Tubadesse majutus

14.00 Lõunasöök

15.00 Sessiooni avatseremoonia

15.30 Vaba aeg

17.00 Fotojaht

19.30 Õhtusöök

20.30 Fotojahi piltide vaatamine

21.30 Rühmade tutvustus

 

Teisipäev, 28.06.2011

8.15 Hommikvõimlemine

9.00 Hommikusöök

9.30 “Olümpialiikumine. Väärtused spordis” – Reele Remmelkoor, Liis Kaibald

10.30 Diskussioon: Aus mäng minu jaoks

11.45 Vaba aeg. Ettevalmistused õhtusteks esinemisteks

13.00 Lõunasöök

14.00 Kohtumine olümpiamedalist Jaak Maega (vestlus, sportlik tegevus)

16.00 Vaba aeg

16.30 Programmi Euroopa Noored tutvustus – Marge Taivere

16.45 ROA noortesessiooni tutvustus – Revo Raudjärv, Liis Kaibald

17.00 Sportlik tegevus

19.00 Õhtusöök

19.45 “Vabatahtlik algatus ja selle võimalused Eestis” – Marge Taivere

20.15 Lõpuõhtu. Rühmade esinemised, viktoriin

 

Kolmapäev, 29.06.2011

8.15 Hommikvõimlemine

9.00 Hommikusöök

9.30 “Väärtuste kujunemine” – Aivar Haller

13.00 Lõunasöök

14.00 “Väärtuste kujunemine” – Aivar Haller

15.30 Sessiooni kokkuvõtted

16.00 Lõputseremoonia

16.30 Lahkumine Madsa Puhkekülast

17.30 Saabumine Eesti Spordimuuseumi, ärasõit kodudesse

EOA 1. noortesessiooni pildidwww.olympiaharidus.eu/index.php