Eesti Olümpiaakadeemia kooliolümpiamängude projekt on Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt valitud maailma 20 parima olümpiaharidusprogrammi hulka. EOA kooliolümpiamängude projekti eesmärgid, lühikirjeldus ja tulemused koos praktiliste nõuannete ning väljaantud haridusmaterjalidega on välja pandud rahvusvahelise olümpialiikumise kodulehel aadressil: www.olympic.org/estonia-school-olympic-games

Rahvusvahelise Olümpiakomitee olümpiaharidusprogrammi OVEP (Olympic Values Educational Programme) raames väljavalitud parimate olümpiaharidusprojektide esitlemise eesmärgiks on tutvustada õpetajatele ja haritlastele olümpiaväärtustel põhinevaid ja erinevates maailmaosades läbiviidavaid huvitavamaid tegevusi, mis saavad aluseks loodavale olümpiahariduslikule andmebaasile.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee avaldab lootust, et meie projekt annab panuse ülemaailmse sünergia loomiseks õpetajate ja pedagoogide vahel, aitab neil töötada loovalt oma õpilastega ning lisab märkimisväärse panuse olümpiaväärtuste mõistmiseks ja levimiseks.