EOA kooliolümpiamängude projektide taotluste esitamise tähtaeg on 01.12.2020.

Taotlusele tuleb lisada eelarve (Exceli failina), mille vormi leiate siit.

Palun arvestage, et taotlusvormil salvestamise võimalus puudub! 

1
2
3
4
2. Kooli andmed
3. Projektijuhi andmed