Rändnäitus “Kas usust piisab? Aus mäng Eesti spordis” käsitleb spordi ühte kesksemat mõistet ja olümpiaideaali – ausat mängu (fair play), reeglitest kinnipidamist ning konkurentidest lugupidamist. Näitus tutvustab ausa mängu põhimõtet üldisemalt, selgitab, miks on see põhimõte spordis ülioluline ning põhjendab, miks selle rikkumine on lubamatu. Näitust täiendavad põnevad näited ausa mängu juhtumitest Eesti spordiloos. Näituse koostamisel on kasutatud eesti ja vene õppekeelega koolide õpilaste ühistöö käigus kaardistatud ideid ja arvamusi spordist ning ausast mängust.

Kuuest bännerist koosnev mobiilne näitus on eesti- ja venekeelne ning mõeldud edaspidi laenutamiseks kõikidele koolidele.

Näitus valmis Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordimuuseumi koostöös Narva ja Kohtla-Järve linnavalitsuste ning eesti ja vene õppekeelega koolidega üle Eesti. Projekti toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.