32 noort, väärtused spordis ja sportlikud meeskonnamängud, mis ülendasid ja ühendasid keha ja vaimu – nii võib märksõnadena kokku võtta 25.-28. juunil Madsa Puhkekülas toimunud Eesti Olümpiaakadeemia 3. noortesessiooni „Mina. Sina. Meie”.

Noortesessiooni teema “Mina. Sina. Meie” peegeldab rahvusvahelise olümpialiikumise põhiväärtusi: täiuslikkus (Excellence), austus (Respect) ja sõprus (Friendship).
Mina – täiuslikkus: keha ja vaimu harmooniline arendamine, endast parima andmine.
Sina – austus: kaaslaste väärtustamine ja nendest hoolimine.
Meie – sõprus: koos tegutsemine ja sellest rõõmu tundmine.

Noortesessiooni eesmärgid:
1) luua võimalused arutleda ja väidelda spordiga seonduvate väärtushinnangute teemadel;
2) juhtida noorte tähelepanu erivajadustega sportlastele ning viia noored kurssi erivajadustega sportlaste treeningprotsessi tagamaadega ja nende poolt harrastatavate spordialadega;
3) tihendada erivajadustega noorte ja tavanoorte omavahelist suhtlust;
4) propageerida olümpialiikumist, olümpiaideaale ning väärtusi spordis;
5) anda praktilisi kogemusi meeskonnamängudes osalemise kaudu;
6) tutvustada vabatahtliku töö võimalusi ja tõsta seeläbi osalejate algatusvõimet.

Noortesessiooni käigus oli noortel võimalus tutvuda olümpialiikumise ajalooga, olümpiatraditsioonidega nii teoorias kui praktikas mini-kooliolümpiamängude kaudu, käia ekskursioonidel Eesti Spordimuuseumis ja Otepää Talispordimuuseumis, kohtuda meie olümpiamedalisti Jüri Jaansoniga, kuulata ettekandeid Aivar Hallerilt, programmist Euroopa Noored ja vabatahtliku töö võimalustest Eestis ja välismaal, võtta osa fotojahist ja DiscGolf\’i koolitusest, saada meditsiinikoolitust ning loomulikult arutleda ja väidelda mitmete spordiga seotud väärtuste üle, nagu üksteisest lugupidamine, püüd täiuslikkuse poole, rõõm jõupingutusest, aus mäng ja igakülgne harmooniline areng.

Osavõtjate sõnul õppisid nad sessiooni jooksul sporti rohkem hindama, nägema spordis ka muid väärtusi peale võitmise, nagu austus ja aus mäng, vastaste austamine ja konkurentide väärtustamine, sest ilma nendeta puuduks võistlus. Õpiti, et tõeliselt tähtis on olla vastutulelik, aus ja hinnatud oma vastaste ja enda suhtes; et sport ülendab ja ühendab keha ja vaimu; et sport ei väärtusta ainult tulemust vaid ka pingutust, tahet ja usku, ning et sport motiveerib edasi püüdlema ja tegutsema ka kõikides teistes eluvaldkondades. „Spordi tegemine on alati võit. Isegi tulemuseta tehtud töö on minu jaoks võit, sest teen, mida armastan.“

Rühmaga meeskonnatööd tehes said noored palju kogemusi, kuidas teistega arvestada ja kuidas paremad ideed välja selgitada. Ja kuigi koostöö polnud osalejate jaoks midagi uut, sai kinnitatud ja kogetud, et koostöö on kõige alus, mis omakorda põhineb paljususe konstateerimisel, kõikidele sõna andmisel, kompromissidel ning teiste usaldamisel. Leiti, et koostöö ei tule iseenesest, seda tuleb õppida ja teadlikult tegutseda ning märgiti, et koostöö aitab asju kiiremini teha. Samas õpiti koostööd tehes ka naerma ja lõbutsema.

Noortesessiooni läbiviimist toetab programm Euroopa Noored.