Kooliolümpiamängude korraldaja peab arvestama, et sellest kujuneks ülekooliline suurüritus, mis eeldab põhjalikku ettevalmistust ja eelkonkursside läbiviimist. Kooliolümpiamängud ei ole tavaline spordipäev, vaid mitmetahulisem sündmus pisut teistel eesmärkidel. Siin peaksid ennast hästi tundma kõik õpilased, mitte ainult kiireim jooksja ja parim hüppaja (ehkki nemadki saavad oma tunnustuse!). Oma kooli mängud peaksid tegevust pakkuma kogu koolile, nii õpilastele kui ka õpetajatele. Kooliolümpiamängude keskne osa on küll spordiprogramm, kuid tervikuna hõlmatakse mitmekesist tegevust.

Kooliolümpiamängude eesmärgiks on spordi juurde tuua kõige erinevamate huvide ja võimetega lapsi, õpetada neid mõistma spordi olemust ja väärtusi, tekitada neis sügav ja püsiv huvi spordi vastu ning suunata neid ühel või teisel viisil sellega aktiivselt tegelema.

Ülesehituselt meenutavad need “päris” olümpiamänge, mis aitavad kaasa olümpiaideaalide levikule ja mõtestamisele kooliõpilaste seas ning pakuvad mitmesuguseid võimalusi spordiga seonduvate huvialade harrastamiseks. Korralduses järgitakse olümpiaharta põhimõtteid.

Eesti Olümpiakomitee, kes vastutab olümpiasümboolika kasutamise eest Eestis, on meil lubanud koolidele välja laenutada olümpiarõngastega EOA lippu. Seda laenutame kooliolümpiamängude spordipeo ajaks ja selle heiskamisel ja langetamisel palume mängida olümpiahümni:

Olümpiahümni täisversioon, pikkus 3’06” (mängib Monte Carlo Filharmooniaorkester Lawrence Fosteri juhatusel, laulab Monte Carlo ooperikoor Kristjan Missirkovi dirigeerimisel)

Olümpiahümni täisversioon, pikkus 2’53” (Collège des Cuivres de Suisse Romande, dirigent André Besançon)

Olümpiahümni lühiversioon, pikkus 1’15” (Collège des Cuivres de Suisse Romande, dirigent André Besançon)

Olümpiahümni täisversioon 1985, pikkus 2’36” (orkestreerija ja dirigent Harry van Hoof)

Olümpiahümni lühiversioon 1985, pikkus 1’10” (orkestreerija ja dirigent Harry van Hoof)