EOA KOM projektide konkursile laekunud projekte hindab Eesti Olümpiaakadeemia juhatuse poolt moodustatud komisjon.

Projektide hindamine toimub kahes etapis.

I etapis hinnatakse:

• olümpiaharidusnädala kohustuslike elementide olemasolu (Kooliolümpiamängude Komitee loomine, olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva tutvustamine erinevates ainetundides, kooliolümpiamängude maskoti konkurss, olümpiatemaatiliste stendide koostamine, olümpiateemalise viktoriini läbiviimine, ausa mängu konkursi tutvustamine)
• spordipeo ava- ja lõputseremoonia kooskõla Olümpiahartaga

II etappi pääsevad projektid, mis vastasid I hindamise etapi kriteeriumitele.

II etapis hinnatakse:

• projekti selgelt defineeritud eesmärki
• olümpiaharidusnädala sisukust, selle soovituslikke elemente (sporditeemaline kirjanduskonkurss, sporditeemaline kunstikonkurss, kooliolümpiamängude diplomi, logo või medalite kujundamise konkurss, kohtumised tuntud sportlastega, kõige sportlikuma õpetaja konkurss, Eesti Spordimuuseumi külastamine jne)
• ava- ja lõputseremoonia stsenaariumite sisukust
• spordivõistluste programmi mitmekülgsust
• eelarve selgust ja põhjendatust
• haaratud õpilaste %
• koostööpartnerite olemasolu
• kaas- ja omafinantseerimist

Parimate projektide teostamist igas maakonnas toetatakse kuni 640 euro ulatuses. Kui mõnest maakonnast ei laeku ühtegi Eesti Olümpiaakadeemia poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele vastavat projekti, on komisjonil õigus sellele maakonnale ettenähtud toetussumma ümber jaotada teiste vahel. Mitme võrdse projekti laekumise korral ühest maakonnast jätab komisjon endale õiguse toetussumma maakonnasiseselt nende vahel jaotada. Iga projekti juhile saadetakse komisjoni otsus e-maili teel.