Kõikide maade rahvuslikud olümpiaakadeemiad saavad soovitada ROA magistriõppe programmi bakalaureuse kraadiga olümpiaharidusest huvitatuid, kellest valitakse välja 30 seminaril osalejat kogu maailmast.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (peavad kõik olema ametlikult kinnitatud):

1) avaldus
2) bakalaureuse diplomi kinnitatud koopia
3) CV
4) kaks soovituskirja: üks ülikooli professorilt, teine soovitatavalt rahvuslikust olümpiaakadeemiast või rahvuslikust olümpiakomiteest või mõnest spordiorganisatsioonist
5) keeleoskust tõendav tunnistus
6) passi või ID kaardi koopia
7) avaldatud akadeemilis(t)e töö(de) koopia(d)
8) kaks passipilti
9) tunnistus inglise keele oskuse kohta

2016-2017. õppeaasta programmi dokumentide esitamise tähtaeg oli 30. aprill 2016. Täpsem info: ROA kodulehelt.