Eesti Olümpiaakadeemia 4. noortesessioon, mis oli esmakordselt rahvusvaheline, toimus teemal “Olümpiaharidus – noorte ühendaja” 4.-9. juulil Tallinnas, Tartus ja Võrumaal (viimane oli sessiooni põhiline toimumispaik). Sessioonist võttis osa 29 spordihuvilist noort Eestist, Lätist ja Soomest.

Sessiooni käigus said osalejad uusi teadmisi olümpiaharidusest, olümpiaajaloost (lektor Kalle Voolaid Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumist), väärtustest ja vabatahtliku töö võimalustest; uusi kogemusi meeskonnatööst linnaorienteerumise, sporditeemalise viktoriini, kanuumatka ja sportlike meeskonnamängude kaudu ning uusi ideid loovuse arendamiseks hommikuste virgutustegevuste ja kreeka tantsude õppimise kaudu. Noored tutvusid üksteise kultuuri ja kommetega (kultuuriõhtud), arutlesid väärtuste üle ühiskonnas ja spordis (seminar Aivar Halleriga EOA-st ja rühmaarutelud), said uusi teadmisi olümpiamängude pärandist ja sellega seonduvast (seminar Robert Chappelliga Briti Olümpiaakadeemiast) ning said osa mitmetest erinevatest keha ja vaimu kosutavatest tegevustest. Loomulikult ei puudunud ka sportlikud tegevused. Sessiooni programmiga saab tutvuda siin.

Sessioonil toimunud arutelude tulemusena sõnastasid noored enda jaoks sellised olümpiahariduslikud väärtused nagu rõõm jõupingutusest, aus mäng, üksteisest lugupidamine, püüd täiuslikkuse poole ning igakülgne harmooniline areng. Arutelude kokkuvõtetest sündis olümpiaväärtusi selgitav video, mis on sobilik hariduslikel eesmärkidel noortele olümpiaväärtuste tutvustamiseks nende eakaaslaste mõtete ja sõnastuste kaudu. Eestikeelsete subtiitritega video leiab siit.

Noorte sõnul sai sessiooni käigus juba teadaolevaid mõtteid üle korratud ja kinnistatud, samuti leitud uusi vaatenurki nii elule kui spordile. Video jaoks oma mõtete sõnastamine andis noortele võimaluse arendada enda eneseväljendusoskust ja esinemisjulgust. Lisaks andis sessioonil osalemine noortele uusi teadmisi ja palju mõtteainet, avas uusi vaateid ning andis võimaluse tulla välja oma mugavustsoonist ja julguse teha seda ka tulevikus.

Kokkuvõttes võib öelda, et EOA esimene rahvusvaheline noortesessioon toimus tõelises olümpismi vaimus, kus kosutust sai nii keha, vaim kui hing.

Noortesessiooni tegevusi kajastav video asub siin ning pilte saab näha siin.

Suur aitäh osalistele nende panuse eest!

Projekt toimus koostöös Läti ja Soome Olümpiaakadeemiatega ja Soome Paraolümpiakomiteega. Projekti toetasid SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmist ja Eesti Kultuurkapital.