Aus mäng (fair play) on käitumisviis, mis põhineb endast lugupidamisel ning hõlmab ausust ja austust nii meeskonnakaaslaste kui konkurentide suhtes, samuti vankumatut kinnipidamist kehtestatud võistlusreeglitest. Ausa mängu põhimõtete omandamine spordis soodustab ausate käitumisnormide rakendamist meie kogukonnas ja elus laiemalt.

Ausa mängu mõiste võib tinglikult jagada formaalseks ja mitteformaalseks. Formaalselt on aus mäng olnud spordiga seotud kontseptsioon, mille all mõistetakse eelkõige reeglitest kinnipidamist. Aja jooksul on ausa mängu idee laienenud spordiväljakult igapäevaellu (mitteformaalseks) ning ei seisne üksnes reeglite järgimises, vaid spordimehelikus käitumises üldiselt (näiteks sõbralik käepigistus pärast võistlust).

Ausa mängu väärtustamiseks noorte hulgas korraldab Eesti Olümpiaakadeemia alates 1998. aastast iga-aastast konkurssi “Noorte sport ja aus mäng.”