Eesti Olümpiaakadeemia kuulutab välja noorte olümpiasaadikute konkursi, mille võitjad lähetatakse 10.–22. juunil Antiik-Olümpias toimuvale Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia sessioonile.

Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia (ROA) noorte olümpiasaadikute sessioon (varasemalt ROA noortesessioon) käsitleb igal aastal olümpialiikumise ja olümpiahariduse erinevaid aspekte. 2023. aastal toimuva ROA 63. noorte olümpiasaadikute sessiooni peateema on: “Innovating physical education and Olympic values education to build a better world ja alateema: “Renewal and rejuvenation: How can the Olympic Movement remain relevant to youth through physical education and Olympic values education.

Kõikide maade rahvuslikud olümpiaakadeemiad valivad noorteks olümpiasaadikuteks ühe noormehe ja ühe neiu vanuses 20–30 aastat, kes esindavad oma maad ROA noorte olümpiasaadikute sessioonil. Seega võtab  ROA sessioonist osa ligi 200 noort kogu maailmast, kel on võimalik osaleda loengutel, ühistes aruteludes, ekskursioonides, spordivõistlustel, mängudes, kunsti-, tantsu-, luule- ja kirjanduse töötubades ning õhtustes sotsiaalkultuurilistes tegevustes. Rohkem infot ROA noorte olümpiasaadikute sessiooni kohta: www.ioa.org.gr. Ülevaade 2022. aasta noorte olümpiasaadikute sessioonist leiab siit; videokokkuvõttega 2018. aasta noortesessioonist saab tutvuda siin

Transpordikulud sessioonile katab Eesti Olümpiaakadeemia ning majutuse ja toitlustuse Kreekas Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia.

Pärast sessiooni oodatakse noortelt olümpiasaadikutelt rahvuslike olümpiaakadeemiate või olümpiakomiteede töös osalemist, oma teadmiste edastamist koolidele või spordiorganisatsioonidele, mõne olümpia-teemalise võrgustikuga liitumist (nt IOAPA) või enda uurimisliku või olümpia-teemalise haridusliku projekti algatamist. Ja muidugi oma kogemuste jagamist sotsiaalmeedias.

Nõudmised noortele olümpiasaadikutele:
– vanus 20–30 aastat;
– keskharidus;
– huvi spordi ja olümpialiikumise vastu;
– ühiskondlik aktiivsus (kasuks tuleb vabatahtliku töö kogemus);
– väga hea inglise, prantsuse või kreeka keele valdamine (nii kõnes kui ka kirjas);
– väga hea suhtlemisoskus;
– initsiatiivikus, loomingulisus.

ROA noortesessioonile kandideerimiseks on hiljemalt 20. aprilliks e-posti aadressile info@olympiaharidus.eu vajalik saata:

1. CV
2. Videotutvustus (max 5 minutit), milles palume vastata järgmistele küsimustele:
* Iseloomusta end 3 sõnaga.
* Kust tuled ja kuhu soovid jõuda?
* Miks oled just Sina väärt kandma noore olümpiasaadiku rolli?