Kooliolümpiamängude spordipidu on ülesehituselt sarnane pärisolümpiamängudega ning selle tseremooniate korraldamisel tuleb arvestada Olümpiahartas kirja pandud reeglitega. Spordipeo elementideks on:

Avatseremoonia:
osavõtjate paraad
kooliolümpiamängude avatuks kuulutamine
kooliolümpiamängude lipp ja hümn
sportlaste ja kohtunike vanne
kooliolümpiamängude tule süütamine
kultuuriprogramm

Spordivõistlused:
Spordivõistluste täpse programmi võib iga kool määratleda ise vastavalt võimalustele, kuid programmis võiksid sisalduda mitmesugused põnevust pakkuvad eripalgelised spordialad, näiteks käsikutega kaugushüpe, kilbijooks, köievedu, viimase mehe jooks, vägikaikavedu.

NB! Soovitav on spordiprogramm ette valmistada ja läbi viia viisil, mis kutsuks kõige erinevama võimekuse ja huvidega lapsi meelepärasele tegevusele sportliku võistluse vormis. Lihtsalt võimalikult paljude spordialadega spordipäeva läbiviimine ei peaks olema omaette eesmärgiks.

Lõputseremoonia:
kooliolümpiamängude lõpukõne
olümpiatule kustumine
olümpiamängude lipu langetamine
lõpumuusika