Eesti Olümpiaakadeemia 2023. a. kooliolümpiamängude (KOM) projektide konkursile laekus 16 projekti 9-st maakonnast, millega oli kaasatud 19 kooli ja lasteaeda, kokku 5179 last. ​ 

EOA juhatus otsustas rahaliselt toetada kõikide kavandatavate kooliolümpiamängude korraldamist. Toetussumma suurus on teatatud kõikidele kooliolümpiamängude projektijuhtidele e-maili teel.

Täname kõiki osalejaid toredate projektide eest ning soovime edu nende ellurakendamisel!