2023. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendiumi pälvisid Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumisharrastuse nooremteadurid Getter Marie Lemberg ja Pille-Riin Meerits.

Stipendiaatide tutvustus ja lühiülevaade tööst: https://olympiaharidus.eu/mis-toimub/prof-atko-meeme-viru-stipendium/stipendiaadid.

Stipendiumi määramisel arvestati taotlejate senist liikumis- ja sporditeaduste alase teadustöö tulemuslikkust, samuti nende panust liikumis- ja sporditeaduste populariseerimisse, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendamisse Eestis.

Maineka sporditeadlase ja Eesti Olümpiaakadeemia esimese presidendi prof. Atko-Meeme Viru stipendium asutati 2009. aastal noorte sporditeadlaste innustamiseks Eesti Olümpiaakadeemia ja Neinar Seli poolt.

Stipendiumi statuut: EOA kodulehel.

Varasemad stipendiaadid: EOA kodulehel.