Eesti Olümpiaakadeemia 2023. a. kooliolümpiamängude (KOM) projektide konkursile laekus 14 projekti 9-st maakonnast, millega oli kaasatud 30 kooli ja lasteaeda, kokku 4857 last.

EOA juhatus otsustas rahaliselt toetada kõikide kavandatavate kooliolümpiamängude korraldamist. Toetussumma suurus teatatakse kõikidele kooliolümpiamängude projektijuhtidele e-maili teel.

Täname kõiki osalejaid toredate projektide eest ning soovime edu nende ellurakendamisel!