1. oktoobril avanes Tartu Ülikooli Sihtasutuse konkurss prof. Atko-Meeme Viru stipendiumile. Stipendium asutati 2009. aastal noorte sporditeadlaste innustamiseks Eesti Olümpiaakadeemia ja Neinar Seli poolt. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumit saavad taotleda Tartu Ülikooli alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas. Taotluste hindamisel pööratakse erilist tähelepanu kandidaatide ühiskondlikule aktiivsusele ja panusele olümpialiikumise edendamisse.

Stipendiumi taotlejal tuleb hiljemalt 1. novembriks esitada Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehe kaudu elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:
• senine haridustee ja töökogemus (koolid, kursused, tööpraktika, teaduslike publikatsioonide loetelu);
• ülevaade ühiskondlikust tegevusest;
• ülevaade teadustegevusest (tegevus kahe viimase aasta jooksul teadlasena, teaduse populariseerijana, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendajana Eestis);
• põhjendus stipendiumi saamiseks (stipendiumi kasutamise eesmärk ja tegevuskava selle saavutamiseks);
• viimase kahe aasta vältel ülikoolivälistest allikatest saadud stipendiumite, toetuste, preemiate loetelu (stipendiumi, toetuse või preemia maksja nimetus, selle otstarve, saamise aeg ja summa);
• juhendaja soovitus (doktorantidel, taotlusvormi osa).

Stipendiumi statuut: Eesti Olümpiaakadeemia kodulehel.

Prof. Atko-Meeme Viru stipendiumi senised stipendiaadid: Eesti Olümpiaakadeemia kodulehel.