16.–22. juulil avas Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia (ROA) oma vastselt remonditud ruumide uksed rahvuslike olümpiaakadeemiate ja olümpiakomiteede delegaatidele (15th International Session for National Olympic Academies’ and National Olympic Committees’ delegates). Tänavusest, 15. rahvusvahelisest sessioonist võttis osa 98 osalejat 75 riigist, kes kõik hindasid kõrgelt ROA pingutusi korraldada sessioon üle kahe aasta kontaktseminarina. Võib-olla just seetõttu kujunesid nii sessiooni loengute järgsed küsimused-vastused, diskussioonirühmade arutelud kui ka vaba aja vestlused väga aktiivseteks ja elavateks.

Sessiooni käigus arutleti olümpiahariduse digitaalsete väärtuste teemal (Digital Strategies for the promotion of Olympic Values). Lektorid uurisid digitaliseerimise võimalusi pandeemia järgsel ajastul, mis sundis meid oma tegevust piirama ja uue reaalsusega kohanema. Lahati virtuaalreaalsussüsteemide interaktiivseid omadusi ning otsiti võimalusi nende rakendamiseks hariduslikel eesmärkidel, analüüsiti virtuaalse kehastuse aspekte e-spordis, esitleti virtuaalse digitaalse olümpiamuuseumi loomise ideed, mis oleks olümpiauuringutes suureks sammuks edasi. 

Loengutes esitletud teemad pakkusid mõtlemisainet ja alust põhjalikeks aruteludeks diskusioonirühmades, mille üheks koordinaatoriks oli ka EOA delegaat Reele Remmelkoor. Samuti said osavõtjad diskussioonirühmades jagada oma seisukohti ja kogemusi, milliste väljakutsetega on uuel digitaliseerimise ajastul  silmitsi seistud ning milliseid töömeetodeid on olümpiaväärtusi edendades kasutatud.

Lisaks anti diskussioonirühmadele ülesandeks uurida rahvuslike olümpiakomiteede ja olümpiaakadeemiate omavahelisi seoseid eri maades. Kas rahvuslikud olümpiakomiteed mõistavad rahvuslike olümpiaakadeemiate tähtsust oma riigis? Millised takistused on rahvuslikel olümpiakomiteedel, kes pole oma riigis rahvuslikke olümpiaakadeemiaid loonud? Mil moel kaasavad nad oma rolli ja missiooni olümpialiikumise filosoofilisi põhimõtteid, millisel määral arendavad olümpiaharidust?

ROA sessioonil jõuti ühisele järeldusele, et rahvuslike olümpiaakadeemiate õitsengu ja olümpiahariduse arengu aluseks on tihe koostöö ja kooskõla rahvuslike olümpiakomiteedega. Sessiooni motoks kujunes mõte: “Kui tahad kiiresti minna, mine üksi, aga kui tahad jõuda kaugele, siis minge koos.” (If you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together!)

Sessiooni programmi, osavõtjate nimekirja jt materjalidega saab tutvuda ROA veebilehel.
Sessiooni fotod on laetud siia.
EOA FB postitused: sessiooniks valmis, sessiooni tegevused.