Eesti Olümpiaakadeemia kuulutab välja noorte olümpiasaadikute konkursi, mille võitjad  lähetatakse 11.23. juunil Antiik-Olümpias toimuvale Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia sessioonile.

Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia (ROA) noorte olümpiasaadikute sessioon (varasemalt ROA noortesessioon) käsitleb igal aastal olümpialiikumise ja olümpiahariduse erinevaid aspekte. 2022. aastal toimuva ROA 62. noorte olümpiasaadikute sessiooni peateema on: “The Olympic Movement and Olympism in digital era” ja alateema: “The promotion of physical activity via digital engagement strategies and virtual sports”.

Kõikide maade rahvuslikud olümpiaakadeemiad valivad noorteks olümpiasaadikuteks ühe noormehe ja ühe neiu vanuses 20–30 aastat, kes esindavad oma maad ROA noorte olümpiasaadikute sessioonil. Seega võtab  ROA sessioonist osa ligi 200 noort kogu maailmast, kel on võimalik osaleda loengutel, ühistes aruteludes, ekskursioonides, spordivõistlustel, mängudes, kunsti-, tantsu-, luule- ja kirjanduse töötubades ning õhtustes sotsiaalkultuurilistes tegevustes. Rohkem infot ROA noorte olümpiasaadikute sessiooni kohta: www.ioa.org.gr. Videokokkuvõtte 2018. aasta noortesessioonist leiab siit

Transpordikulud sessioonile katab Eesti Olümpiaakadeemia ning majutuse ja toitlustuse Kreekas Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia.

Pärast sessiooni oodatakse noortelt olümpiasaadikutelt rahvuslike olümpiaakadeemiate või olümpiakomiteede töös osalemist, oma teadmiste edastamist koolidele või spordiorganisatsioonidele, mõne olümpia-teemalise võrgustikuga liitumist (nt IOAPA) või enda uurimisliku või olümpia-teemalise haridusliku projekti algatamist. Ja muidugi oma kogemuste jagamist sotsiaalmeedias.

Nõudmised noortele olümpiasaadikutele:
– vanus 20–30 aastat;
– keskharidus;
– huvi spordi ja olümpialiikumise vastu;
– ühiskondlik aktiivsus (kasuks tuleb vabatahtliku töö kogemus);
– väga hea inglise, prantsuse või kreeka keele valdamine (nii kõnes kui ka kirjas);
– väga hea suhtlemisoskus;
– initsiatiivikus, loomingulisus;
– vaktsineerimise tõend (vajalik 6. maiks, registreerimisel ROA-sse).

ROA noortesessioonile kandideerimiseks on hiljemalt 12. maiks e-posti aadressile info@olympiaharidus.eu vajalik saata:

1. CV
2. Videotutvustus (max 5 minutit), milles palume vastata järgmistele küsimustele:
* Iseloomusta end 3 sõnaga.
* Kust tuled ja kuhu soovid jõuda?
* Miks oled just Sina väärt kandma noore olümpiasaadiku rolli?