16. veebruaril lahkus meie hulgast 75-aastasena silmapaistev spordi- ja olümpiaajaloolane, olümpiahariduse hinnatud ekspert ja eestkõneleja, Pierre de Coubertini pärandi hoidja ja levitaja, akadeemik ja pedagoog Norbert Müller.

Professor Norbert Müller mängis olulist rolli olümpiamängude kaasaegse kuvandi kujunemisel. Ta nõustas Rahvusvahelist Olümpiakomiteed mitmel ametikohal, alustas uusi projekte ja oli alati kirglik olümpiaideaali kaitsja, mida pidas tähtsamaks kõigist medalitest. 

Rahvusvahelise Pierre de Coubertini Komitee predidendi Stephan Wassongi sõnul meeldis Norbert Müllerile väga Pierre de Coubertini moto “”vaata kaugele, räägi ausalt, tegutse kindlalt” (look far, speak frankly, act firmly): “Norbert oli meile kõigile eeskujuks ning andis meile juhiseid mitte ainult väärtustest rääkimiseks, vaid ka nende järgi elamiseks.”

Eesti Olümpiaakadeemia võib pidada Norbert Müllerit uhkusega oma Mentoriks, Suunajaks ja Nõuandjaks. Alates 1997. aastast alanud koostöö oli väga mitmekülgne, hõlmates näiteks Norbert Mülleri teaduslike artiklite avaldamist EOA väljaandes “Acta Academiae Olympiquae Estoniae”, akadeemiliste loengute pidamist nii Eestis kui Olümpias, abistamist EOA rahvusvaheliste seminaride korraldamisel Olümpias ja Lausanne’is, võimaluste loomist EOA tegevuse tutvustamiseks ROKi 5. ülemaailmsel foorumil Pekingis (2006), võimaluse andmist Eesti kooli osalemiseks Rahvusvahelistel Pierre de Coubertini noortefoorumitel (alates 1999) jne.

2018. aastal valis Eesti Olümpiaakadeemia Norbert Mülleri oma auliikmeks. Meil oli rõõm ja au temaga olümpismiusku jagada.