11. juunil toimus EOA täiskogu, mis korraldati lähtuvalt olukorrast üle veebi Zoom keskkonnas.

Täiskogul andis EOA president Neinar Seli ülevaate EOA tegevusest 2020. aastal, kinnitati EOA 2020. a majandusaaste aruanne ning tutvustati EOA 2021. aastal alanud ja plaanitud ettevõtmisi. Ühtlasi kuulutati välja ROA noortesessiooni kandidaatide konkuss ning ka osalejate küsimused said vastused.

Suur tänu kõigile, kes kaunil suvepäeval tunni meiega veetsid! Loodetavasti saame silmast-silma kohtuda umbes 24. septembriks (täpsema kuupäeva teatame jooksvalt) plaanitud EOA konverentsil, kus lisaks olümpiamängude-järgsele arutelule toimub ka Georg Hackenschmidti raamatuahinna üleandmine ning kooliolümpiamänge korraldanud koolide tunnustamine.

Koosoleku materjalid:
* Ülevaade EOA tegevusest 2020. aastal
* EOA 2020 majandusaasta aruanne
* ROA 2021. a noortesessiooni kandidaatide konkurss