Head õpetajad, huvijuhid, koolijuhid!

Eesti Olümpiaakadeemia kuulutab taas välja üleriigilise kooliolümpiamängude projektide konkursi.

Konkursi eesmärgiks on kaasa aidata olümpiaideaalide levikule ja mõtestamisele kooliõpilaste seas ning mitmekülgsete võimaluste pakkumine lastele nende spordiga seonduvate huvialade harrastamiseks. Kooliolümpiamängude idee selgituse ja nõuanded kooliolümpiamängude korraldamiseks leiate EOA kodulehelt /mis-toimub/kooliolumpiamangud/.

Konkursil osalema oodatakse kõiki Eesti üldhariduskoole. Parimate projektide teostamist toetatakse rahaliselt kuni 640 euroga.

Konkursil osalemiseks tuleb täita taotlusvorm, mis sisaldab kooliolümpiamängude lahtikirjutatud programmi ja kooliolümpiamängude eelarvet.

2021. aasta projektikonkursi tähtajaks on 1. detsember 2020. a.

Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. detsembril 2020. a.

Kooliolümpiamängude projekti planeerimisel tekkivate küsimuste korral võib julgelt helistada projektijuhile (5250583, Reele Remmelkoor).

Lennukaid ideid ja edu projektide kokkuseadmisel!