Valter Lengi fond annab välja 1000-eurose stipendiumi Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijale.

Taotlusi võetakse vastu kuni 15. oktoobrini 2020.

Stipendiumi taotlema on oodatud kõik, kes tegelevad Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurimise ja talletamisega.

 

Tegevussuunad, mida fondist toetatakse, on:

·      üliõpilasspordi ajaloo uurimine õppeasutuste piires;

·      üliõpilaste spordivõistluste, mängude jm sporditegevuse ajalooliste ülevaadete koostamine;

·      üliõpilasspordis olulist rolli omanud isikute, sealhulgas sportlaste, treenerite ja organisaatorite tegevuse ja saavutuste talletamine;

·      korporatsioonide ja üliõpilasseltside sporditegevuse uurimine;

·      üliõpilasspordi kui tippspordi osa uurimine;

·      üliõpilassportlaste esinemisest rahvusvahelisel areenil ajalooliste ülevaadete koostamine.

Ajalised raamid nende teemade käsitlemisel on:

·      Eesti Vabariigi eelne periood alates aastast 1632;

·      Eesti Vabariik 1918-1940;

·      okupatsioonide periood 1940-1991;

·      taasiseseisvunud Eestis Vabariik alates 1991.

 

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada hiljemalt 15. oktoobriks 2020 Eesti Rahvuskultuuri Fondi veebilehel E-ANKEEDI kaudu.

Taotluse esitamiseks vajalikud lisadokumendid:

·      CV;

·      taotluse põhjendus (motivatsioonikiri) – kirjeldada käsilolevaid või alustatavaid tegevusi ning stipendiumisumma kasutamise otstarvet);

·      soovituskirjad (ei ole kohustuslikud).

 

Valter Lengi fond on Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfond.

Valter Lenk (17.11.1929 – 8.02.2020) oli Tartu Ülikooli kauaaegne õppejõud, TÜ Spordiklubi juht, Eesti Akadeemilise Spordiliidu asutaja, SELL-i mängude taaselustaja, innukas spordiajaloo uurija ja võistluste korraldaja.