Eesti Olümpiaakadeemia 2020. a. kooliolümpiamängude (KOM) projektide konkursile laekus 17 projekti 9-st maakonnast, millega oli kaasatud 52 kooli ja lasteaeda, kokku üle 7200 lapse.

EOA kooliolümpiamängude projektikonkursile saabunud projekte hindas 5-liikmeline hindamiskomisjon vastavalt Eesti Olümpiaakadeemia kodulehel toodud hindamiskriteeriumitele.
Kokkuvõttes otsustati rahaliselt toetada 16 kavandatava kooliolümpiamängu korraldamist. Toetussumma suurus on teatatud kõikidele kooliolümpiamängude projektijuhtidele e-maili teel.
Täname kõiki osalejaid toredate projektide eest ning soovime edu nende ellurakendamisel!