Kooliolümpiamängud 2017

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi V Kooliolümpiamängud

Kool: Rapla Vesiroosi Gümnaasium
Asukoht: Rapla, Raplamaa
Kirjeldus: RAPLA VESIROOSI GÜMNAASIUMI V KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE OLÜMPIAHARIDUSPERIOOD oktoober 2017 - mai 2018

Mai 2017 - Toimumise aja kokkuleppimine (kokkulepe olemas), olümpiaharidusperioodi väljakuulutamine (tehtud)
Kooli OM programmi väljatöötamine, projekti kirjutamine (kehalise õpetajad, projektijuht)
November 2017 - Koostööläbirääkimised osapooltega
Jaan-mai 2018 Kooliolümpiamängude Komitee loomine, 2-3 üldkoosolekut, jooksvalt väiksemad nõupidamised.
26.aprill - Õpilaste ja õpetajate loosimine riikidesse (igas riigis õpilased 1.-12.klassini ja 2-3 õpetajat, 2 lapsevanemat)
Nimekirjad stendile ja kooli kodulehele
27.aprill - Riigipeade (11.klasside õpilaste ja õpetajate) koosolek
3.mai, 10.mai, 17.mai - Riikide töökoosolekud (tegevuste tutvustamine, ülesannete jagamine) klassijuhataja tundide ajal
21.-23.mai - Tagasiside riigijuhtidelt
alates nov 2017 - Olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva tutvustamine:
 Kooli kodulehel “Vesiroosi olümpia ajalugu” sh üldine olümpiamängude ajalugu
 Kooli aatriumis film OM-st ja konkursside tutvustus
 Olümpiatemaatika ja spordi käsitlemine ainetundides, kehalise kasvatuse töövihiku kasutamine, töölehed, huvitavad lingid, äpid jne

Mai 2018 - (Kooli)olümpiamängudest rääkimine kõigile ja kõikjal
 EOA rändnäitus
Juuni 2018 - Preemiareis Spordimuuseumisse ja Aurasse (igast „riigist“ valitud aus, õiglane, koostöövalmis, abivalmis spordihuviline)

KOM, Eesti Vabariik 100 ja Rapla VG 30 sümboolikat ühendava logo konkurss:
8.jaan 2018 - konkursi väljakuulutamine
 koostöö klassiõpetajate, kunsti- ja tehnoloogiaõpetajatega
29.märts - korraldatakse näitus, valitakse parim
aprill - valmistatakse logoga auhindu ja meeneid (särgid, klaasid, jms)
18.mai - parimate autasustamine lõputseremoonial

Veebrur 2018 - KOM maskottidele (vesirotid) kostüümide valmistamine

Jaan-mai - KOM logoga medalite valmistamine:
 Tehnoloogiaõpetaaja juhendamisel valmistatakse 650
puidust medalit
 Eelmistel olümpiatel valminud kavandi järgi valmistatakse medalitele logoga kleepsud, seotakse külge värvilised paelad
mai

Olümpiateemaliste stendide koostamine:
aprill - olümpialiikumise ajalugu – olümpiasümboolika pildis
 ausa mängu konkursi tutvustamine
 osalevaid riike tutvustavad stendid
 olümpia- ja sporditeemaliste raamatute ja ajakirjade näitus raamatukogus
Mai - Spordimuuseumi rändnäitus kooli 2.ja 3.korrusel

Sporditeemaline kirjanduskonkurss - tähtaeg 11.mai
 Nooremale kooliastmele kirjutiste võistlus „Minu lemmikspordiala“
 Keskastmele ja gümnaasiumile esseede ja luuletuste konkurss „Liikumine ja tervis“
Korraldavad eesti keele õpetajad
Parimad kooli kodulehele

Sporditeemaliste joonistuste konkurss - tähtaeg 14.mai
 1.-2.kl, 3.-4.kl, 5.-7.kl
 viiakse läbi kunstiõpetuse tundides
 parimad näitusena Spordihoones
 autasustamine

Oma riiki tutvustavate videoklippide konkurss - tähtaeg 14.mai
 8.-9.klass, 10.-12.klass
 koostöös meediaõpetajaga
 klippide näitamine kooli fuajees ja KOM ajal spordihoones

Riike tutvustavate postrite konkurss (12tk näitusena) - tähtaeg 14.mai
eksponeerida 2 nädalat

Kooliolümpiamängude tutvustamine meedias - alates jaan 2018
 pidev info kooli kodulehel ja eraldi kodulehel „Vesiroosi olümpia“
 eelinfo ja järelkaja Facebookis
 artikkel maakonna ajalehes “Raplamaa Sõnumid” ja valla lehes “Rapla Teataja“
 KooliOM jäädvustamine fotode ja filmina (koolis on meediaõpe)
 Teavitus ETV AK sporditoimetusele

Olümpiateemaline viktoriin - 15.mai
Klasside 4-liikmelised võistkonnad, eraldi aegadel 1.-4.kl,
5.-9.kl, 10.-12.kl. Kohapunktid riikide arvestusse.
Küsimused Power Point esitlusena

Kohtumine tuntud sportlasega - 18.mai kell 12.30-13.30
Loodame kutsuda 1-2 spordikuulsust, olümpiasangarit. Samuti on pressikonverentsi laua taga meie kooli parimad sportlased. Küsimused-vastused. Juhib päeva juht.

Ausa Mängu konkurss: selgitatakse olümpiamängude jooksul – 18.mai - autasustatakse lõputseremoonial. Moodustatud vastav komisjon, kes kogub andmeid.

Kõige sportlikuma õpetaja konkurss (v.a. kehalise õpetajad) - 7.-18.mai
Ankeetküsitus õpetajatele. Korraldab õpilasesindus.
Autasustatakse lõputseremoonial.

Võistkondade -riikide ühise vormi konkurss - 18. mai
 esitletakse spordipeol
 parimaid autasustatakse lõputseremoonial
 fotod

RAPLA VESIROOSI GÜMNAASIUMI V KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE SPORDIPIDU

Rongkäik
8.30-10.00 Avatseremoonia
10.00-12.00 Võistlused
12.00-12.30 Lõuna
12.30-13.30 Pressikonverents
13.30-15.00 Võistlused jätkuvad
15.00-16.30 Lõputseremoonia

RAPLA VESIROOSI GÜMNAASIUMI V KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTIJUHT: Ingrid Lenk (ingrid.lenk@rvg.edu.ee)
« Tagasi