Kooliolümpiamängud 2017

Märjamaa Gümnaasiumi IX kooliolümpiamängud

Kool: Märjamaa Gümnaasium
Asukoht: Märjamaa, Rapla maakond
Kirjeldus: MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI IX KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE OLÜMPIAHARIDUSPERIOOD 21.03.-01.06.2018

21.03 - Kooliolümpiamängude „Kärajate” loomine (Komitee)
jooksvalt - Olümpialiikumise tutvustamine ajaloo, kirjanduse ja kehalise kasvatuse ainetundides
04.04 - Slaidi(video)kava olümpiamängudest - hällist tänaseni
04.04 - Võistkondade (riikide) koostamine (isikkoosseisud)
02.05 - Mängude programm ja korraldus – esitlused kõikidele osapooltele
01.06 - Kooliolümpiamängude maskoti konkursi läbiviimine (mängude päeval)
16.05 - Olümpiateemaliste stendide koostamine – iga riik valmistab vabalt valitud aktuaalsel sporditeemal üldhariva ja silmaringi laiendava plakati, kooliraamatukogus sporditeemaliste raamatute väljapanek
mai - Eesti Spordimuuseumi külastamine
mai - Kohtumine tuntud sportlasega ja viktoriin
01.06 - Ausa Mängu konkurss: selgitatakse mängude jooksul

MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI IX KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE SPORDIPIDU

Osaleb 6 riiki. EV 100 pühendatud - Eesti muinasaja maakondade järgi loositakse riigid (nt Harien, Gerwa, Rotelewich, Möge, Nourmegunde, Revälä, Osilia jne) ja kaptenid (11. kl õpilased). Riigil on oma tunnusjoon – riietus, lipp, maskott, hüüdlause. Kaptenid jaotavad oma sportlased kõikide alade vahel. Võisteldakse kolmes vanuseklassis 5.-6. kl, 7.-8. kl ja 10.-11. kl. Riikide vahel peetakse punktiarvestust, selgitatakse mängude üldvõitja. Alade autasustamine toimub jooksvalt päeva jooksul – peakohtunik on kehalise kasvatuse õpetaja.

1. Avatseremoonia
kell 09.00 Paraad – rivistab kehalise kasvatuse õpetaja; avasõnad, avatuks kuulutamine – direktor, vallavanem, lipu heiskamine (kooli edukamad sportlased) ja tule süütamine (eelmise mängude parim), sportlaste vanne – kooli õpilasesinduse juht ja kohtunike vanne – huvijuht, kultuuriprogramm – tantsijad

2. Spordivõistlused (mittetraditsioonilised alad) kell 10.00-15.00
Madise pallilahing (korvpall liikuvasse korvi püüdmisega)
Kõueketta mõõduvõtt (kettagolf võistkondlik)
Ümera kotisjooks (võistkondlik teade)
Võistlus Välek Vibulane – koosneb kahest alast - jooks maastikul ja vibulaskmine
Viimase Muinasmehe(naise) Jooks
Lembitu Vägikaikavedu
Kalevipoja Kivitõuge
Linda Saapavise
Kaheksa Vägilase Teatejooks (8x100m)
Kärajad (Komitee) võib teha muudatusi spordialade valikus ja arvus

3. Lõputseremoonia – autasustamine, lõpukõne – direktor, olümpiatule kustutamine, lipu langetamine – üldvõitjaks tulnud riikide esindajad.

MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI IX KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTIJUHT: Andres Elmik (elmikandres@gmail.com)
« Tagasi