EOA
Avaleht | Home | RUS          
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA

Line
  p1  Uudised

Õppevideod

Line
  p1  KEPIKÕND
Line
  p1  JOOKSMINE
Line
  p1  ÜLDTREENING
Line
  p1  RATTASÕIT
Line
  p1  DISCGOLF

EOA

Avaleht > Uudised > Kooliolümpiamängud 2017

Kooliolümpiamängud 2017

Kuusalu Keskkooli kooliolümpiamängud

Kool: Kuusalu Keskkool, Kolga Kool, Loksa Gümnaasium, Vihasoo Lasteaed-Algkool
Asukoht: Kuusalu, Harjumaa
Kirjeldus: KUUSALU KESKKOOLI KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE OLÜMPIAHARIDUSPERIOOD (05.02.-10.06.2018)

1) Kooliolümpiamängude komitee (KOMK, moodustatakse jaanuaris 2018) kuulutab välja KOM ja olümpiaharidusperioodi.
2) Kuna koolis on ka Eesti Vabariik 100 ürituste kava paralleelselt, siis seekord on klassid juba septembrist 2017 jagatud kuude gruppi esindama erinevaid Eestis elavaid etnilisi rühmi: setod, võrokesed, saarlased, mulgid, rannarahvas ja peipsiääre rahvas. Otsustasime, et seekord tulevad meie KOM-d nende etniliste rühmade esindajatele. Külla kutsustud naaberkoolidel on vaba valik valida esindamaks mõnda Eestis elavat rahvust, etnilist rühma vms. Näiteks Loksa Gümnaasium peab plaani esineda hoopis linnarahvana, sest Loksa on Kuusalu vallaga ümbritsetud linn.
3) KOMK kuulutab välja KOM maskoti joonistuskonkursi „Rihuka lemmikspordiala“. Eesmärk propageerida erinevaid spordialasid ja ergutada laste loovust. Osavõtt avatud kõigile, auhindadeks sporditarbed.
4) KOMK kuulutab välja Ausa Mängu konkursi. Selgitatakse Ausa mängu põhimõtteid, nii koolis kehalise tundides kui kohalikes lastega tegelevates spordiklubides, konkursi tulemused avaldatakse lõputseremoonial.
5) KOMK kuulutab välja omaloominguliste rahvalike mängude/teatevõistluste konkursi kõigile klassidele. Eesmärk otsida üles vanu rahvalikke võistlusmänge (nt. köievedu, saapavise jne.) ja need panna uude kuude. Parimad mängud lähevad KOM võistlusprogrammi!
6) Toimub olümpiateemaline viktoriin kõikides vanuseastmes traditsiooniliste kooli mälumängusarjade Kuldne Rihukas (5.-12. klassid) ja Kuldne Kakupoeg (1.- 4. klassid) raames.
7) Toimub omaloominguliste tantsude konkurss (mis põhinevad vastava piirkonna rahvalauludel) 5.-12.klassidele, parimad tantsud tulevad ettekandmisele avatseremoonia kultuuriprogrammis.
8) Plaanis kohtumine olümpiamängudel osalenud Eesti sportlastega , esineja otsimiseks on kavas algatada läbirääkimisi mitme sportlasega, et keegi ikka kindlasti saaks tulla. Läbiviija kehalise kasvatuse sektsioon koostöös huvijuhiga, osavõtjad 5.-12.klass.
9) Olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva tutvustamine erinevates ainetundides: võõrkeeled, ajalugu, geograafia, inimeseõpetus, kehaline kasvatus. Läbiviijad ainesektsioonid, hõivatud kõik vanuseastmed.
10) Spordimuuseumi rändnäitused koolis erinevatel teemadel. Võimalusel aitame samadel näitustel jõuda ka naaberkoolidesse.

KUUSALU KESKKOOLI KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD 11.06.2018

AVATSEREMOONIA 11.JUUNI 2018 kell 8.15-9.30
1) Avatseremoonia toimub staadionil.
2) Avatseremoonia algab klasside ja külalisdelegatsioonide sissemarsiga staadionile, õpilased on oma etnilise rühma kostüümides ja atribuutikaga.
3) Avatseremoonial toimub kõigi kohustuslike KOM elementide (kõned, lipp, hümn, tuli, vanded, KOM avatuks kuulutamine) läbiviimine.
4) Kutse esinemiseks avatseremoonial saadame ühele Eesti olümpiavõitjale.
5) Toimub eesootavate spordivõistluste lühitutvustus.
6) Järgneb kultuuriprogramm, eeskavas parimad omaloomingulised tantsud.
7) KOMK kuulutab avatuks olümpiaküla (telgid staadioni kõrval asuvas männikus koostöös kooli hoolekogu ja lastevanematega ning Kuusalu Noortekeskustega) ja soovib edu võistlustel.
8) Avatseremoonia lõpeb maskott Rihuka eestvedamisel ühistantsuga.

SPORDIVÕISTLUSED 11. JUUNI 2018 kell 9.45-13.45
1) Spordivõistlused toimuvad vanuseastmete kaupa: 1.-2.; 3.-4; 5.-8. ja 9.-12.klass.
2) Võistluspaiku on neli, igas paigas on 1-2 võistlusala, vanuseastmed liiguvad mööda erinevaid võistluspaiku, olles maksimaalselt 1 tund ühes kohas.
3) Kohtunikeks on õpetajad, kes ei ole klassijuhatajad, 11.klass ja vabatahtlikud.
4) Võistlusalad on meeskondlikud, igal võistlusalal klass valib enda hulgast teatud hulk võistlejaid ning ülejäänud saavad võistlejatele kaasa elada. Erinevate võistlusaladega on tagatud, et kõik soovijad saavad võistelda.
5) Võistluskavas on omaloominguliste rahvalike mängude/teatevõistluste konkursi parimad mängud.
6) Paralleelselt võistlustega toimub jooksvalt kokkuvõtete tegemine ja diplomite kirjutamine matemaatikaõpetajate ainesektsiooni poolt.

LÕPUTSEREMOONIA 11. JUUNI 2018 kell 14.00-15.30
1) Pärast võistluste lõppu toimub lõputseremoonia, mis algab ühise sissemarsiga staadionile /halva ilmaga võimlasse.
2) Autasustatakse diplomitega ja kommikarpidega kõiki klasse ning jagatakse välja kooliolümpiamängude auhinnad. Diplomitel tuuakse esile iga klassi parimad saavutused. Autasustajateks on KOMK president, KOMK liikmed ja KOM maskott.
3) KOMK esindaja kuulutab välja ausa mängu konkursi võitjad.
4) 11.klass annab üle tseremoniaalse teatepulga 7.klassidele 2022.a KOM korraldamiseks
5) KOM lõpukõne kooli direktorilt - KOM presidendilt.
6) Olümpiatule kustumine, KOM lipu langetamine.

KOM JÄRELPIDU 11.juuni kell 18.00-21.00
Toimub kui suudame kaasata piisvalt lapsevanemaid ja sponsoreid! Tahaks teha tänupidu kõigile osalejatele, sponsoritele, külalistele, kogukonnale. Loodame saada toreda ansambli ja diskori ning toimuks üks suur kontsert ja tantsuõhtu.

KUUSALU KESKKOOLI KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTIJUHT: Kadri Idavain (kadri@kuusalu.edu.ee)
   
KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE FOORUMI KOKKUVÕTE
Triip
EOA KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTIDE KONKURSS 2019
Triip
KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE FOORUM
Uudised
   
November 2018
Tagasi Edasi
 
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
Kalender
   
Kaart
EOK
Kalender