Kooliolümpiamängud 2017

Tori Põhikooli olümpiamängud

Kool: Tori Põhikool
Asukoht: Tori, Pärnumaa
Kirjeldus: TORI PÕHIKOOLI OLÜMPIAMÄNGUDE OLÜMPIAHARIDUSNÄDALA PROGRAMM

Märts 2018
- Olümpiakomitee loomine
- Ülesannete jaotus
- Tööplaani koostamine

Aprill 2018
- Loosimine: iga klass esindab loosiga saadud riiki
Iga riik esitab isetegevusnumbri, milles kasutab loosiga saadud spordivahendeid: tõukerattad, kepphobused, pallid, rulad, võimlemisrõngad, lindid, vm…..

20. aprill Lõimingupäev: OLÜMPIAMÄNGUD
Lõimingupäev hõlmab kogu kooliperet: õpilasi 1. – 9. klassini ja õpetajaid, lisaks on kaasatud valdkonnapädevaid spetsialiste ka väljastpoolt kooli.
Lõimingupäev on terve koolipäeva ulatuses täidetud erinevate töötubadega,. Töötubades käsitletakse põhjalikult olümpiamängude olemust, ajalugu, traditsioone, ausa mängu põhimõtteid; valmivad vajalikud tarvikud mängude läbiviimiseks: medalid, diplomid, karikad, lipud, laul. Alustatakse isetegevuskavade proovidega (kavad tulevad esitamisele olümpiamängude ava- ja lõputseremooniatel). Vaadatakse filme: Tori kooliolümpia 2008 ja 2012.

Mai 2018
- Harjutatakse isetegevuskavasid
- Õpitakse olümpialaulu
- Meisterdatakse maskotte
- Koolitatakse kohtunikke

TORI PÕHIKOOLI OLÜMPIAMÄNGUDE SPORDIPIDU 5. juunil 2018

- Ilmub teemakohane artikkel valla ajalehes
- Valmib OM aruanne
- Valmivad videofilm ja fotod

TORI PÕHIKOOLI KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTIJUHT: Anne Borkvel (anne.borkvel@toripk.ee)
« Tagasi