EOA
Avaleht | Home | RUS          
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA

Line
  p1  PÕHITÕED
Line
  p1  ORGANISATSIOON
Line
  p1  PROF ATKO-MEEME VIRU STIPENDIUM
Line
  p1  GEORG HACKENSCHMIDTI SPORDIRAAMATU-AUHIND
Line
  p1  Statuut
Line
  p1  Võitjad

Õppevideod

Line
  p1  KEPIKÕND
Line
  p1  JOOKSMINE
Line
  p1  ÜLDTREENING
Line
  p1  RATTASÕIT
Line
  p1  DISCGOLF

EOA

Avaleht > EOA > GEORG HACKENSCHMIDTI SPORDIRAAMATU-AUHIND > Statuut

Statuut

1. Auhinna nimi, olemus ning väljaandja
1.1. Auhinna nimeks on Georg Hackenschmidti raamatuauhind. Nime valikul lähtuvad auhinna väljaandjad arusaamast, et Georg Hackenschmidt oli nii edukas sportlane kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud filosoof.
1.2. Auhind antakse välja igal aastal parimale sporditeemalisele raamatule. See peab olema raamat, mis parimal moel räägib spordist, spordi mõttest, ausast mängust ja liikumise rõõmust.
1.3. Auhinda annavad ühiselt välja Eesti Olümpiaakadeemia ning Eesti Spordimuuseum.

2. Auhinna väljaandmise eesmärk
2.1. Auhinna väljaandmise eesmärgiks on eestikeelse spordikirjanduse esiletõstmine ja ühtlasi propageerimine.

3. Auhinna väljaandmise kord
3.1. Auhind antakse välja iga aasta aprillikuus.
3.2. Auhinnasaaja valitakse välja eestikeelsete spordiraamatute (nii trükis ilmunud kui ka e-raamatud) hulgast, mis ilmusid Eestis esmakordselt eelmise kalendriaasta jooksul. Ilmunud uudisraamatute põhjal koostatakse kandideerivate raamatute nimekiri Eesti Spordimuuseumi raamatukogus. Seal saavad kandideerivate raamatutega tutvuda kõik huvilised.
3.3. Auhinnasaaja väljaselgitamiseks moodustavad auhinna väljaandjad ühiselt vähemalt 3-liikmelise ˛ürii. Nimetatud ˛ürii lahendab kõik töö käigus tekkivad küsimused. ˇürii tegevuse eest vastutab ˛ürii esimees. Auhinnasaaja otsustab ˛ürii hääletamise teel lihthäälteenamusega.
3.4. Kõige rohkem hääli kogunud raamatu autor pälvib Georg Hackenschmidti raamatuauhinna, milleks on eriline mälestusese ja rahaline auhind (mitte vähem kui 1000 eurot). Kõige rohkem hääli kogunud raamatu kirjastaja pälvib audiplomi.
3.5. ˇürii koosseis on selge hiljemalt iga aasta 1. veebruariks ja kandideerivate raamatute nimekiri saadetakse neile hiljemalt 15. veebruariks.
3.6. Auhinna kätteandmise tseremoonia toimub Eesti Olümpiaakadeemia pidulikul täiskogul iga aasta aprillikuus.

4. Kulutused
4.1. Eesti Spordimuuseum tagab Georg Hackenschmidti raamatuauhinna mälestusesemete ja audiplomite olemasolu.
4.2. Eesti Olümpiaakadeemia tagab Georg Hackenschmidti raamatuauhinna rahalise auhinna olemasolu.
 

   
PARIMA SPORDIRAAMATU RAHVAHÄÄLETUS
Triip
EOA AASTAKONVERENTS
Triip
RAHVUSVAHELISE OLÜMPIAAKADEEMIA NOORTESESSIOONI KANDIDAATIDE KONKURSS
Uudised
   
Märts 2018
Tagasi Edasi
 
   
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
Kalender
   
Kaart
EOK
Kalender