Kooliolümpiamängud 2017

Tartu Kroonuaia Kooli Olümpiamängud

Kool: Tartu Kroonuaia Kool
Asukoht: Tartumaa
Kirjeldus: TARTU KROONUAIA KOOLI OLÜMPIAMÄNGUDE OLÜMPIAHARIDUSPERIOOD:

Veebruar - Kooliolümpia lipu konkurss. Esindatava riigi valik igal klassil.
Märts - Esindatavat riiki tutvustava stendi konkurss.
Aprill - Olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva tutvustamine erinavates ainetundides.
Mai - Sporditeemaline kunstikonkurss

29.05-05.06 Olümpiaharidusnädal

29.05 Olümpiarahu väljakuulutamine. Ausa mängu tutvustus ja väljakuulutamine.

30.05 Olümpiaviktoriin.

31.05 Spordimuuseumi külastus.

TARTU KROONUAIA KOOLI OLÜMPIAMÄNGUDE SPORDIPIDU 2.-3.06.2017

Kroonuaia Kooli Olümpiamängud
Kohtumine tuntud sportlasega.

Avatseremoonia
-osavõtjate paraad
- avasõnad
- kooliolümpiamängude avatuks kuulutamine
- kooliolümpiamängude lipp ja hümn
- kooliolümpiamängude tule süütamine
- sportlaste ja kohtunike vanne
- kultuuriprogramm

Kroonuaia Kooli Olümpiamängud
Kohtumine tuntud sportlasega.

Avatseremoonia
-osavõtjate paraad
- avasõnad
- kooliolümpiamängude avatuks kuulutamine
- kooliolümpiamängude lipp ja hümn
- kooliolümpiamängude tule süütamine
- sportlaste ja kohtunike vanne
- kultuuriprogramm

Võistlused
Toimetuleku- ja algklasside õpilased staadionil
-kilbijooks
- „sumomaadlus“
- täpsusjalgpall
- saapavise
- hiidketsidega võidujooks
- odavise
- viimase mehe jooks

Abiklasside vanemate klasside õpilased kooli ruumides
- sõudeergomeetritel võistlus
- jõuhoidmine
- klassidevaheline indiacavõistlus või pioneeripall

03.06.2017

Kroonuaia Kooli Olümpiamängud
Abiklasside vanemate klasside õpilased staadionil
- kilbijooks
- „sumomaadlus“
- saapavise
- hiidketsidega võidujooks
- odavise
- täpsusjalgpall
- gladiaatorite võitlus
- viimase mehe jooks

Toimetuleku ja algklasside õpilased kooli ruumides
- sõudeergomeetritel võistlus
- takistusraja läbimine
- jõuhoidmine
- täpsusvisked
- mitmemehe suusatamine

06.06.2017

Lõputseremoonia
- autasustamine
- kooliolümpiamängude lõpukõne
- olümpiatule kustutamine
- olümpiamängude lipu langetamine
- lõpumuusika

TARTU KROONUAIA KOOLI OLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTIJUHT: Siret Kruk (siret@kroonu.tartu.ee)
« Tagasi