Kooliolümpiamängud 2017

Tartu Hiie Kooli V kooliolümpiamängud

Kool: Tartu Hiie Kool
Asukoht: Tartu, Tartumaa
Kirjeldus: TARTU HIIE KOOLI V KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE OLÜMPIAHARIDUSPERIOOD

Märts
• Kooliolümpiamängude korralduskomitee loomine, tööülesannete jaotamine ja alakomisjonide moodustamine. Korralduskomitee moodustab KOM läbiviimiseks vajalikud alakomisjonid, määrab vastutavad pedagoogid. Kaasa on haaratud kõik kooli pedagoogid. Kooli teavitamine eelseisvatest KOM seotud üritustest. Vastutab huvijuht K.Raid.
• Pedagoogidel läbi töötada õpetajate käsiraamat „Coubertini akadeemia” ja „Kooliolümpiamängude käsiraamat”.
• Ausa mängu ideede tutvustamine õpilastele, tunnustada esiletõstmist väärivaid tegevusi. Leida õpilaskandidaadid, keda esitada EOA konkursile „Noorte sport ja aus mäng“. Vastutavad kõik pedagoogid.
• Male-, kabe- ja lauatennise turniir. Vastutavad kehalise kasv. õpetajad.
• Kõikide klasside õpilased valivad ühe Eesti linna, kelle esindajad nad tahaksid olla KOM-l. Pedagoogide juhendamisel uurivad õpilased Eesti sportlaste osa olümpialiikumises. Tutvuvad valitud linna kultuurilooga, geograafiaga ja spordikuulsustega. Vastutavad klassijuhatajad, aineõpetajad ja kasvatajad.
• Klassi õpilastega ühtse torusalli või peapaela meisterdamine kooliolümpiamängudeks. Vastutavad kasvatajad ja tööõpetuse õpetajad.
• Võimaluse korral õpilastel muretseda ühtsed paraadriided või vaba aja riided ja see peab tekitama tähelepanu ja ühtsustunnet, Vastutavad klassijuhatajad ja kasvatajad.

Aprill
• Olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva tutvustamine erinevates ainetundides ja kasvatusrühmades. Vastutavad aineõpetajad, klassijuhatajad ja kasvatajad.
Vanemates klassides kasutatakse abimaterjalina töölehti. Raamatust „Kooliolümpiamängude käsiraamat“ võib valida teemasid: olümpiamängude ajalugu (olümpiamängud ja sportlased), erinevad spordialad, olümpialiikumine, aus mäng. Keelekümbluskeskuse kodulehelt (http://kke.innove.ee/oppevara/toolehed/8-klass) saab valida erineva raskusastmega töölehti teemadel: sport, sport ja mina, sport ja tervis, sport ja meedia, spordialad, spordiriietus, sportlased, olümpialiikumine, paraolümpiamängud, aus mäng, ristsõna, viktoriini küsimused jne.
Nooremates klassides kasutatakse abimaterjalina „Lotte olümpiaraamatut“, mis on koostatud nagu aabits ja annab ajaloolistest mängudest ülevaate läbi kogu tähestiku. Raamat „Olümpiasport“ aitab lahendada huvitavaid ülesandeid mitmesugustel sporditeemadel, kasutada oma arvutamisoskust ja loogilist mõtlemist ning treenida mälu.
Raamatus „Olümpia. Värviraamat“ leidub värvimiseks mõeldud vahvaid pilte nii paljudest populaarsetest spordialadest, nagu korvpall, jalgpall, kergejõustik, tennis, ujumine jne.
• 3.-11.kl. õpilastele korvpalliturniir. Vastutavad kehal. kasv. õpetajad.
• KOM maskoti joonistamise või meisterdamise konkurss. Vastutavad õp. I.Puis, T.Põllu, L.Borissova.
• Algklasside õpilastega valitud linna lippude meisterdamine paraadiks. Vastutavad klassijuhatajad ja kasvatajad.
• Poiste tööõpetuse tundides medalite valmistamine ja osalevate linnade nimega ühesuguste paraadplakatite meisterdamine. Vastutab tööõpetuse õp. A.Lüiste.
• Muusikatundides ametliku olümpiahümni muusika kuulamine ja meie koolilaulu õpetamine kõigile õpilastele. Vastutab muusikaõpetaja H.Kiho.

Mai
• 1.-11.kl. õpilastele jalgpalliturniir. Vastutavad kehal. kasv. õpetajad.
• Viktoriini koostamine ja läbiviimine. Viktoriini küsimused koostatakse erinevatele vanuseastmetele. Vastutab õpet. T.Jänese.
• Kohtumine tuntud sportlasega. Vastutavad õpet. M.Bastien ja huvijuht K.Raid.
• Kooliolümpiamängude fotografeerimine ja filmimine. Vastutavad õp. M.Tõnisson, U.Raidla, õpilasesinduse liikmed
• Kõige sportlikuma õpetaja konkurss (nii mees- kui naisõpetaja). Vastutab õp. M.Bastien.
• Eesti Spordimuuseumi külastamine. Vastutavad õpetajad ja kasvatajad.
• Klassidel olümpiateemaliste stendide koostamine. Õpilastööde väljapanek. Vastutavad klassijuhatajad ja kasvatajad.
• Spordipidu aulas – klassid tutvustavad enda valitud linna ( kultuurilugu, olümpiasportlasi), kelle esindajad nad KOM on. Vastutavad klassijuhatajad ja kasvatajad.
• Koostada spordivõistluste täpne ajakava, võistluste määrused, määrata kohtunikud ja täpsustada nende ülesanded, valmistada kõigi alade võistlusprotokollid jms. Vastutab korralduskomitee.


TARTU HIIE KOOLI V KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE SPORDIPIDU 06.-08.06.2018

Kolmapäev, 6. juuni 2018
Avatseremoonia:
• osavõtjate paraad kooli staadionil
• avasõnad kooli direktorilt
• kooliolümpiamängude avatuks kuulutamine
• kooliolümpiamängude lipu sissetoomine OM hümnihelide saatel
• tulejooks ümber staadioni
• kooliolümpiamängude tule süütamine
• sportlaste ja kohtunike olümpiavanne
Kultuuriprogramm:
• õpilaste kontsert: esineb kooli lauluansambel ja tantsurühmad
• aeroobika kõigile

Algklassi õpilaste spordivõistlused (1.-4.kl.)
Päev algab algklassides klassijuhataja poolt läbiviidava sporditunniga. Jätkatakse vastavalt võistluste ajakavale.
Võistkondlikud võistlused
• Võistkondlik paigalt kaugushüpe
• Kombineeritud teatevõistlus
• Võistkondlikud täpsuslöögid
Individuaalalad
• Täpsusvisked
• Kahevõitlus poomil
• Takistusraja läbimine
• Hüpped hüpitsaga

Neljapäev, 7.juuni 2018
Päev algab kõikides kesk- ja vanemaastme klassides klassijuhataja poolt läbiviidava sporditunniga. Jätkatakse vastavalt võistluste ajakavale.
Keskastme õpilaste (5.-7.kl.) spordivõistlused
Võistkondlikud võistlused
• Köievedu
• Kombineeritud teatevõistlus
• Käruralli
Individuaalalad
• Sumo
• Laserpüstoli võistlused
• Sõudeergomeetri võistlus
• Saapaheide
• Hüpitsaga hüplemine
Vanemaastme õpilaste (8.-11.kl.) spordivõistlused
Võistkondlikud võistlused
• Köievedu
• Frisbee
• Linadega võrkpall
Individuaalalad
• Täpsuslöögid
• Elektriauto vedamine
• Saapaheide
• Kaaslase kandmise võistlus
• Sumo

Reede, 8. juuni 2018
KOM-l tehtud fotode näitus.
• Lõputseremoonia
Autasustamised:
• igal ala kolm parimat saavad medali, auhinna ja diplomi
• eelnevalt korraldatud konkursside parimad saavad auhinna ja diplomi
• sportlikumad mees- ja naisõpetaja saavad diplomi
• korraldajatele EOA tänukirjad
• Tartu Hiie Kooli V Kooliolümpiamängude lõpukõne
• olümpiatule kustutamine
• olümpiamängude lipu langetamine
• lõpumuusika


TARTU HIIE KOOLI V KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTIJUHT: Kaja Raid (kajaraid@hiiekool.ee)
« Tagasi