Kooliolümpiamängud 2017

Iisaku Gümnaasiumi IV KOM

Kool: Iisaku Gümnaasium
Asukoht: Iisaku, Ida-Virumaa
Kirjeldus: Iisaku Gümnaasiumi IV KOM – Eesti maakonnad aastani 2017 olümpiaharidusperiood:

02.01.-03.01.2017 Kooliolümpiamängude Komitee (edaspidi IGOK) loomine
27.03.-31.03.2017 Olümpiateemalise mälumängu läbiviimine (Kuldvillaku stiilis)
• 28.03.2017 1.-4. klass
• 29.03.2017 5.-8. klass
• 30.03.2017 9.-12. klass
09.01.-24.03.2017 Olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva tutvustamine (ainetundide ja klassijuhatajatundide raames)
02.05.-31.05.2017 Maakondade olümpiateemaliste esitluste koostamine (PowerPoint)
07.06.2017 Tuntud sportlasega kohtumine (loodame saada olümpiapäevaks, kui ei õnnestu, siis sportlasele sobival ajal projekti läbiviimise ajavahemikus)

Iisaku Gümnaasiumi IV KOM – Eesti maakonnad aastani 2017 spordipidu 07.-08.06. 2017

1. Olümpiaküla püstitamine ja avamine:
1) telkide püstitamine
2) avamistseremoonia
3) esitluste ettekandmine
4) disko

2. Olümpiamängude avamistseremoonia:
1) rongkäik
2) korraldajate avasõna
3) kooliolümpiamängude tule süütamine ja maakondade lippude ja vappide viimine võistluste ajaks Eesti kaardile
4) kooliolümpiamängude hümni laulmine
5) kohtunike esitamine ja vanne
6) sportlaste vanne
7) meeskondade tutvustamine (esmaabi ja muu organisatoorne pool)
8) kooliolümpiamängude avatuks kuulutamine

3. Spordivõistlused:
Viimase mehe jooks, pallide korjamine, kepikõnd, rulaslaalom, kujundvõimlemine, teatevõistlus, võrkpall svammipalliga.

4. Lõputseremoonia:
1) autasustamine
2) kooliolümpiamängude lõpukõne
3) olümpiatule kustumine, olümpiamängude lipu langetamine
4) lõpumuusika

Iisaku Gümnaasiumi IV kooliolümpiamängude projektijuht: Margot Puštšenko (iisaku@iisaku.edu.ee)
« Tagasi