Kooliolümpiamängud 2017

Audru valla koolide olümpiamängud

Kool: Audru Kool
Asukoht: Audru, Pärnumaa
Kirjeldus: AUDRU VALLA KOOLDIE OLÜMPIAMÄNGUDE "RAHVASTE SÕPRUSEPIDU" OLÜMPIAHARIDUSNÄDALA PROGRAMM 29.05-02.06 2017

29. mai - Nädala avamine (Audru Kooli tuleb iga kooli esindus)
- Audru Kooli direktori sõnavõtt
- Logo võitja avalikustamine

Tegevused, mis hakkavad toimuma Audru, Lindi ja Jõõpre Koolis:

29.mai - Näituse avamine
- Haridusnädala väljakuulutamine
- Klassijuhatajad tutvustavad OM-e
30.mai - Õpilaste luuletuste (1. – 4. kl) ja esseekonkurss (5. – 8. kl)
- Olümpiahümni tutvustamine muusikaõpetus tundides
31.mai - Töölehtede täitmine klassides
- Parimate esseede tutvustamine, tunnustamine
- Kohtumised sportlastega
- Ausa mängu põhimõtete tutvustamine
01. juuni - Ühine matkapäev Audrusse. Kõik koolid osalevad Audru keskuses lastekaitse päeval, kus toimub palju sportlikke tegevusi.
02. juuni - Mälumängud
- Viimased ettevalmistused peoks
- Võistlevate „maade” tutvustamine

AUDRU VALLA KOOLIDE OLÜMPIAMÄNGUD „RAHVASTE SÕPRUSEPIDU” 05.JUUNI 2017

9.00 Avatseremoonia
- Rongkäik staadionile
- Koolide/ Klasside rivistus
- Showtantsu grupp
- Audru Kooli direktori avakõne
- Vallapoolne tervitus
- Kohtunike vanne
- Sportlaste vanne
- Tule süütamine
- Lippude heiskamised
10.30 Võistlused
Meeskonnaalad:
- Köievedu
- Korvpalli vabavisked
- orienteerumine
- veepalli-võrkpall
- vigurpendel-teatejooks
- Kotijooks
- taldriku täpsusvise

Individuaalsed alad:
- Saapavise
- Hüppenööriga hüpped
- Kuulijänn (väiksematel topispall)
- Noole vise
Lõuna
13.00 Lõputseremoonia
- „Maade” rivistus
- Showtantsu grupp
- Kohtunike kõne
- „Maade” tunnustamine
- Parimate autasustamine
- Tüdrukute võimelise kava
- Lippude langetamine ja tule kustutamine

AUDRU KOOLI KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTIJUHT: Reelika Rüütli (reelika.ryytli@gmail.com)
« Tagasi