Kalender

Professor Atko-Meeme Viru nimeline stipendium

13.10.2009

Eesti Olümpiaakadeemia ja Neinar Seli avasid noorte sporditeadlaste innustamiseks Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde professor Atko-Meeme Viru nimelise stipendiumi.
 

Maineka sporditeadlase ja Eesti Olümpiaakadeemia esimese presidendi prof. Atko-Meeme Viru nimelist stipendiumi saavad taotleda Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide doktorandid, noored teadlased ja õppejõud (vanuses kuni 40 aastat), kes on saavutanud oma liikumis- ja sporditeaduste alases teadustöös silmapaistvaid tulemusi. Stipendiumi suurus on 30 000 krooni, see määratakse üheks õppeaastaks. Stipendium peab kaasa aitama liikumis- ja sporditeaduste populariseerimisele, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendamisele Eestis.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb sisestada hiljemalt 1. novembriks Tartu Ülikooli Sihtasutuse koduleheküljel http://www.ut.ee/sihtasutus , alajaotises
„Taotle stipendiumi“. Lisadokumendid soovitavalt e-posti teel ruth.kotsar@ut.ee

Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumid ja preemiad antakse üle 2. detsembril emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.

Täpsem informatsioon stipendiumi kohta: http://www.ut.ee/sihtasutus/index.php?lang=est&go=stipendiumid&stipendium=83