Uudised

EOA 2014. a KOM PROJEKTIDE KONKURSI TULEMUSED

20.12.2013

Eesti Olümpiaakadeemia 2014. a kooliolümpiamängude (KOM) projektide konkursile laekus 28 projekti 13-st maakonnast, millega oli kaasatud üle 100 kooli, kokku üle 11500 lapse.
 

EOA kooliolümpiamängude projektikonkursile saabunud projekte hindas 6-liikmeline hindamiskomisjon vastavalt Eesti Olümpiaakadeemia kodulehel toodud hindamiskriteeriumitele.

Kokkuvõttes otsustati rahaliselt toetada 28 kavandatava kooliolümpiamängu korraldamist. Toetussumma suurus teatatakse kõikidele kooliolümpiamängude projektijuhtidele e-maili teel.

Täname kõiki osalejaid toredate projektide eest ning soovime edu nende ellurakendamisel!